Ellen

Ik ben Ellen Dehaes en studeerde in 2006 af als Licentiate / Master Orthopedagogiek (KU Leuven), met een specialisatie in gedrags- en leerproblemen.

Van bij de start heb ik mij daarnaast gespecialiseerd in autisme en AD(H)D, waarvoor ik een echte passie en mateloze fascinatie voel.

Sinds 2015 werk ik ook als zelfstandige en begeleid ik kinderen/jongeren, ouders, gezinnen en waar mogelijk ook de school of het werk.

Deze begeleiding kan gaan over alle thema’s die een rol spelen in je leven, waar je moeilijkheden mee ondervindt.

Ik geef ook inleef-sessies rond autisme en/of AD(H)D. Dit zowel op maat van kinderen/jongeren als voor volwassenen.

Daarnaast doe ik ook diagnostiek, zowel via testings, observaties als via proces-diagnostiek (waarbij we tijdens je begeleidingstraject zaken uitproberen om een beter beeld te krijgen).

Hoe ga ik tewerk tijdens begeleidingen:

In mijn begeleidingen probeer ik zo functioneel mogelijk aan de slag te gaan en te zoeken naar concrete, haalbare handvaten en oplossingen.

Ik kijk wat helpend kan zijn, hoe we de omgeving kunnen aanpassen om beter tegemoet te komen aan jouw noden, of er zaken zijn waarin jij nog wil en kan groeien, … .

Ik probeer ook steeds uit te leggen waarom sommige zaken zo moeilijk zijn of waarom we bepaalde zaken gaan aanpassen, zodat zowel jijzelf als iedereen rondom jou dit beter begrijpt.

Qua stijl, methodiek en inhoud pas ik mij volledig aan, aan wat bij jou past.

Ik werk niet enkel met personen met (een vermoeden van) een diagnose, maar ook met hun gezin (ouders, broers/zussen, partner). Indien wenselijk/mogelijk, werk ik ook samen met de school of werkplek.

Wat is mijn werkervaring:

Ik heb, als orthopedagoog, steeds met kinderen/jongeren, hun gezin en school/werk gewerkt.

Dit zowel in het buitengewoon (lager) onderwijs en CLB, maar ook in voorzieningen voor jongeren met een beperking en in de bijzondere jeugdzorg.

Telkens was het mijn taak om hun kwaliteit van leven te vergroten, de beste handelingsgerichte (opvoedings)aanpak op te stellen en oplossingen te zoeken voor de moeilijkheden die dagelijks ervaarden.

Momenteel ben ik werkzaam als orthopedagoge in OC Clara Fey.

Tenslotte kan ik me, dankzij mijn levendige, prachtige zoon, ook nog ervaringsdeskundige noemen als “mama van …”.

Hij doet me dagelijks stilstaan bij de ongelofelijke kwaliteiten en kracht die al onze kinderen bezitten en hoe uniek ze allemaal zijn, op hun eigen manier. Maar hij doet mij ook beseffen hoe anders én uniek de aanpak voor elk van onze kinderen kan, mag én soms moet zijn.

Een zoektocht die immens boeit, inspireert en drijft.

Geel