Laten we afspreken!

Wil je meer informatie, dan kan je ons steeds vrijblijvend contacteren.

Is er een klik?

Nadien volgt het eerste kennismakingsgesprek (60 tot 90 min) waar we het verdere verloop van het traject bespreken. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak. Het is de bedoeling dat je je goed voelt bij je therapeut. Kinderen en jongeren komen indien gewenst met de ouders.

Terugbetaling

Mensen die aangesloten zijn bij de mutualiteiten de voorzorg en cm, krijgen een terugbetaling van 10 euro per sessie (Max. 12 sessies).

Verwittigen bij afwezigheid

Wanneer een afspraak niet kan worden nagekomen, vragen wij u om de praktijk hiervan binnen 24 uur van op de hoogte te brengen. Verwittigen kan via mail of telefonisch. Wanneer er niet tijdig wordt verwittigd, zal 50% van de sessie in rekening worden gebracht.

Beroepsgeheim

Alles wat er gedurende een sessie verteld en genoteerd wordt, valt onder het beroepsgeheim. De therapeut zal zonder toestemming geen mededelingen doen aan derden.

Contacteer JeZZ-consult

JeZZ-consult
Dr. Van de Perrestraat 39
2440 GEEL
+32 476 55 88 13

info@jezz-consult.be

"Stap zelf in de verandering, vóórdat je wordt gedwongen te veranderen!"