Autisme Spectrum Stoornis

Wat is ASS?

ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornis. Het is de verzamelnaam voor alle vormen van autisme. Autisme heeft een grote invloed op het dagelijks leven, zoals de omgang met andere mensen, functioneren op werk of school en het kunnen runnen van een huishouden.

ASS is een ontwikkelingsstoornis. Dat betekent dat je met autisme geboren wordt en dat het je hele leven een rol blijft spelen. Opvoeding speelt geen rol bij het ontstaan van een ASS. Het is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie komt bij mensen met autisme binnen in losse stukjes. Zij hebben moeite om de informatie te verwerken tot een geheel.

Kenmerken van Autisme

Autisme kan zich op verschillende manieren uiten. Mensen met ASS kunnen bijvoorbeeld:

  • moeite hebben met het leggen van sociale contacten;
  • problemen hebben met communiceren (bijv. met taal leren of met het voeren van gesprekken);
  • bepaalde patronen of routines hebben die steeds terugkomen in hun gedrag (stereotiep gedrag);
  • veel belangstelling tonen voor één bepaald onderwerp en weinig belangstelling voor andere dingen (stereotiepe interesses).

Volgens de nieuwste inzichten zijn er veel verschillende varianten van autisme die allemaal vallen binnen één groep, het spectrum ‘autisme’. Iedereen met autisme is anders. Er zijn geen twee mensen met precies dezelfde kenmerken. Er is wel onderscheid in lichte symptomen (vroeger: Asperger en PDD-NOS) en zware symptomen (vroeger: klassiek autisme).

Hulp en ondersteuning

Denkt u dat u autisme heeft of dat iemand in uw gezin het misschien heeft? Dan kunt u het beste met uw vermoedens naar uw huisarts gaan. De huisarts kan u doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater voor verder onderzoek.

Het dagelijks leven ziet er anders uit dan anders, als je leeft met autisme of zorgt voor iemand met autisme. Misschien heeft u daarom behoefte aan advies hulp of ondersteuning.