Remedial Teaching

Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching wil zeggen dat er hulp wordt geboden aan leerlingen die dat nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaald leer -en/of gedragsprobleem op een lager dan gemiddeld niveau functioneren.
Het grootste verschil tussen Remedial Teaching en bijles is de inhoud van de begeleiding. Bijles gaat uit van de leerstof die op dat moment op school aan bod is en is vooral gericht op de inhoud van het vak, dus gerichte kennis. Bij Remedial Teaching wordt gekeken naar het niveau van het kind en naar wat het kind nodig heeft om verder te komen. Doordat dit het startpunt is van de begeleiding, kan het voorkomen dat de Remedial Teacher andere stof behandelt dan op dat moment op school behandeld wordt. Bovendien kan het ook gebeuren dat de Remedial Teacher zich niet richt op wat het kind moet leren, maar op hoe hij dit het beste leert. Het gaat bij Remedial teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook om de manier waarop een kind zich die eigen maakt.

De RT-er probeert eerst een beeld te krijgen van het probleem aan de hand van een gesprek, toetsen en/of observaties. Daarna wordt een handelingsplan opgesteld met de doelen voor de komende periode.

Als een kind niet kan leren op onze manier van lesgeven, moeten wij misschien leren lesgeven op een manier dat het kind kan leren.