ADHD bij kinderen

Kinderen met ADHD

We kennen allemaal het drukke kind dat het moeilijk heeft om zich te concentreren, impulsief is en met 1001 andere dingen bezig is. Belangrijk om te blijven benadrukken, is dat deze kinderen dat vaak niet met opzet doen, maar in hun ogen dikwijls wel ‘onterecht’ gestraft worden. Hierdoor krijgen ze een negatief zelfbeeld en dat heeft gevolgen voor hun verdere ontwikkeling.

Tips voor ouders met kinderen met ADHD

Zorg voor structuur

Structuur is belangrijk voor alle jongeren, maar als je ADHD hebt heb je hier ontzettend veel behoefte aan. Plotseling afwijken van een planning bijvoorbeeld kan lastig zijn voor iemand met ADHD. Probeer zo duidelijk mogelijk te zijn in wat je verwacht van je kind. Zorg voor een duidelijke dagindeling, vaste regels en vaste plaatsen voor dingen in huis. Ook is het belangrijk om je kind te leren werken met een agenda of dag/weekschema.

Positieve aandacht geven

Iemand met ADHD is snel afgeleid en heeft last van impulsiviteit en hyperactiviteit. Als je ADHD hebt is het dus moeiljk om je gedrag onder controle te houden. Dit kan ervoor zorgen dat je minder zelfvertrouwen hebt en angst om te falen.

Positieve aandacht vergroot het zelfvertrouwen van je kind. Daarnaast krijgt je kind meer inzicht in zijn of haar positieve kanten. Je helpt je kind ontzettend wanneer je ervoor zorgt dat hij of zij meer positieve aandacht dan negatieve aandacht krijgt. Je kind complimenteren voor goed gedrag en positieve eigenschappen stimuleren kan hem of haar veel goed doen. Je kunt van tevoren alvast een aantal gemeende(!) complimenten bedenken om te geven.

Besteed aandacht aan de school

Voor een kind met ADHD kan de school een grote bron van frustratie zijn. Als je jouw kind wilt helpen slagen op school is het belangrijk om verschillende zaken in het oog te houden.

Zo kan het bijvoorbeeld helpen om samen te werken met de docenten van je kind. Je kunt de kennis die je hebt over ADHD en omgaan met je kind delen met docenten en ervaringen uitwisselen. Daarnaast is het goed je kind bij te helpen met zijn of haar studieactiviteiten. Bijvoorbeeld door na te gaan of er behoefte is aan huiswerkbegeleiding of door hulp te bieden bij het plannen en organiseren van zijn werk. Je kind kan in verschillende leeftijdsfasen weer andere problemen tegenkomen. Een student bijvoorbeeld is veel meer op zichzelf aangewezen dan een middelbare scholier. Dit kan ervoor zorgen dat je kind in ene minder goed gaat presteren. Door je hierin te verdiepen kun je ontdekken hoe je je kind in verschillende fasen het beste kunt ondersteunen.

Verzamel informatie

Zoek meer informatie over ADHD, bijvoorbeeld in de bibliotheek of op internet. Ook kan het fijn zijn om contact te zoeken met andere ouders. Door ervaringen te delen kun je herkenning vinden. Daarnaast kunnen ouders elkaar vaak goed op weg helpen met de aanpak van problemen: de kans is groot dat een andere ouder hetzelfde probleem al eens eerder heeft meegemaakt. Door je te verdiepen in de achtergronden en aanpak van ADHD krijgt u inzicht in manieren om zo goed mogelijk met jouw kind om te gaan.

Denk ook aan je andere kinderen

Wanneer je andere kinderen hebt, kunnen zij het soms best lastig vinden om samen te leven met hun broer of zus met ADHD. Als jouw kind met ADHD veel aandacht krijgt, kan het bijvoorbeeld zijn dat jouw andere kinderen zich achtergesteld gaan voelen. Zorg ervoor dat jouw kinderen de ruimte krijgen om hierover te praten, en laat merken dat je ook oog heeft voor hun gevoelens. Daarnaast is het goed om er op te letten dat je jouw aandacht evenwichtig onder jouw kinderen verdeeld. Je kunt bijvoorbeeld bewust tijd inplannen waarin jouw kinderen even alleen iets doen met je en/of jouw partner.

Zorg voor hulp van buitenaf indien nodig

Als je behoefte heeft aan steun, deel jouw problemen dan met mensen in jouw omgeving. Praten lucht op en anderen kunnen je wellicht steun bieden. Als je het idee hebt dat je extra ondersteuning nodig hebt bij de opvoeding van jouw kind, neem dan contact op met jouw huisarts. Jouw huisarts kan jouw problemen met je in kaart brengen en samen met je naar passende oplossingen zoeken. Wellicht kunnen bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog je verder op weg helpen met de begeleiding van jouw kind.