Werkwijze en onderwerpen

Werkwijze

1. Verkennend gesprek

Telefonisch of per e-mail verkennen we kort de hulpvraag. Heb je een goed gevoel bij mij, dan plannen we een intakegesprek.

2. Intakegesprek / kennismaking

We verkennen de hulpvragen en bekijken of deze vragen tijdens coachingsgesprekken verholpen kunnen worden. Dit gesprek duurt ongeveer een uur.

3. Coachingsgesprekken

De manier waarop de coachingsgesprekken gebeuren, worden afgestemd op jouw denk- en leerstijl, jouw voorkeuren,… het is een traject op maat.

Onderwerpen

Kinderen en jongeren

 • Omgaan met gevoelens (boos, blij, bang, verdriet, angst)
 • Omgaan met stress
 • Omgaan met sensitieve gevoeligheid
 • Verbeteren van het zelfbeeld
 • Inzicht krijgen in eigen autisme
 • Vrije tijd
 • Schoolwerk
 • Studiekeuze
 • Vrienden en vriendinnen
 • Toekomst
 • Familie
 • Alles wat jij belangrijk vindt

Adolescenten en volwassenen

 • Verwerken van de diagnose
 • Inzicht in autisme
 • Aanleren van dagdagelijkse vaardigheden
 • Werken aan sociale vaardigheden
 • Leren plannen en organiseren
 • Conflicten/ problemen begrijpen en oplossen
 • Gevoelens en gedachten uiten
 • Omgaan met prikkels
 • Piekergedachten verminderen
 • Omgaan met stress
 • Administratie en budget op orde houden
 • Vrije tijd organiseren
 • School/ dagbesteding/ werk/ thuis

Ouders

 • Het inzicht vergroten in bepaald gedrag van uw kind.
 • Begrijpen van het autisme van uw kind.
 • Beter leren omgaan met dagelijkse activiteiten aan de hand van concrete tips.
 • Advies bij het omgaan met probleemgedrag.