ADHD bij adolescenten en volwassenen

Veel kinderen blijven in de adolescentie symptomen vertonen en krijgen er als kers op de taart hun welgekende puberteitscrisis bovenop. Dit puberbrein in volle ontwikkeling heeft nood aan sturing om het leven mee te organiseren. In combinatie met het stimuleren van talenten en vaardigheden bekomen we een positief zelfvertrouwen, dat fundamenteel is voor persoonlijke groei en risicogedrag tot een minimum kan herleiden.

Volwassenen met ADHD

Het is niet omdat vele terugbetalingen en behandelingen stoppen op 18 jaar, dat ADHD verdwijnt. Hoe ouder men wordt, hoe meer ervaringen en compensatie strategie├źn men heeft, en des te specifieker de aanpak zal blijken. Men komt stilaan meer op eigen benen te staan, waardoor vele belangrijke keuzes gemaakt moeten worden, zoals een interessante studierichting, een uitdagende job en een begripvolle levenspartner. Het spreekt voor zich dat ook hier een goed inzicht in je talenten en vaardigheden kan helpen bij het maken van doordachte keuzes.

Tips voor volwassenen met ADHD

  1. Probeer de verschijnselen van ADHD te leren herkennen. Dat helpt je om een beeld te krijgen van het effect dat ADHD op jouw leven heeft.
  2. Bedenk dat je sterk de neiging hebt om je aandacht te verliezen. Probeer je werkplek of studeerkamer daarom zo in te richten dat je niet snel wordt afgeleid.
  3. Praat met de belangrijkste mensen in je omgeving over je ADHD, zodat zij je begrijpen en kunnen steunen.
  4. Zorg voor een duidelijke structuur in je dagindeling.
  5. Zoek zo nodig professionele hulp of begeleiding.