Wat is hoogsensitiviteit?

Volgens Esther Bergsma, sociaal wetenschappelijk onderzoekster en schrijfster van het baanbrekende boek ‘Het hoogsensitieve brein‘, is de meest juiste omschrijving de volgende: “Hoogsensitiviteit is het aangeboren temperament (lees: persoonseigenschap en geen stoornis!) met een grote gevoeligheid voor (interne en externe) stimuli en het diepgaand verwerken van en sterk reageren op deze informatie”.

Bergsma deed onderzoek naar ons HSP brein en bouwde verder op het onderzoek van Elaine N. Aron, psychotherapeute en grondlegger van hoogsensitiveit.

De definitie wordt concreter door de onderstaande opsomming van enkele eigenschappen die snel herkenbaar zijn maar soms ook voorkomen binnen het spectrum van bepaalde stoornissen. Dit maakt het detecteren van hoogsensitiviteit alleenstaand net iets complexer.