Wat is hoogsensitiviteit?

Volgens Esther Bergsma, sociaal wetenschappelijk onderzoekster en schrijfster van het baanbrekende boek ‘Het hoogsensitieve brein‘, is de meest juiste omschrijving de volgende: “Hoogsensitiviteit is het aangeboren temperament (lees: persoonseigenschap en geen stoornis!) met een grote gevoeligheid voor (interne en externe) stimuli en het diepgaand verwerken van en sterk reageren op deze informatie”.

Bergsma deed onderzoek naar ons HSP brein en bouwde verder op het onderzoek van Elaine N. Aron, psychotherapeute en grondlegger van hoogsensitiveit.

De definitie wordt concreter door de onderstaande opsomming van enkele eigenschappen die snel herkenbaar zijn maar soms ook voorkomen binnen het spectrum van bepaalde stoornissen. Dit maakt het detecteren van hoogsensitiviteit alleenstaand net iets complexer.

Het begeleidingstraject

Het traject is erop gericht om allereerst jouw hoogsensitiviteit te kennen, te begrijpen, te aanvaarden én er rekening mee te houden.
Ook zetten we in op stress – en energiebeheer en het aanpassen van jouw omgeving (werk en privé) zodat je meer en meer tot je recht kan komen als HSP.

Allereerst starten we met een intakegesprek met als belangrijkste doel te kijken of er een klik is. Verder bekijken we of je hoogsensitief blijkt te zijn en wordt het begeleidingstraject toegelicht.

De eerste trajectsessie is steeds een psycho – educatie sessie zodat je hoogsensitiviteit alvast beter leert kennen en begrijpen.

Indien je ook in twijfel bent of je je werkomgeving dient aan te passen, is het ook mogelijk om bijkomend te kiezen voor een HSP Loopbaanbegeleiding met loopbaancheques.

https://www.jezz-consult.be/ons-aanbod/loopbaanbegeleiding/