Ons privacybeleid

Elke medewerker van de groepspraktijk JeZZ-Consult draagt zorg voor het privacybeleid (GDPR)

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Dit is de Europese wetgeving rond het bewaren of delen van persoongegevens. 

Uw behandelende therapeut is verantwoordelijk voor het volgen van deze richtlijnen. Bij vragen kan U ons steeds contacteren op info@jezz-consult.be

Uw privacy

Gegevens verzamelen

Op het intakegesprek wordt gevraagd om een formulier in te vullen. De inhoud van dit dossier is 100% vertrouwelijk en geven wij enkel door aan derden (zoals huisarts) mits uw voorafgaande  toestemming.  Deze gegevens zijn uiteraard noodzakelijk om de zorg ‘op maat’ aan te bieden. Er zal bijvoorbeeld gevraagd worden naar Uw naam, adres, geboortedatum, medische gegevens en gegevens over familieleden (indien van toepassing)

Dit papieren dossier moet voor een wettelijke termijn bewaard worden. Dit gebeurt in de praktijk (achter slot), en niet op een computer om datalekken te voorkomen.

Het delen van gegevens

Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Wij zullen dus geen gegevens delen met andere instanties tenzij U hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft of wanneer er levensgevaar dreigt.

Bij het delen van een “verslag” kan U ook steeds beslissen welke informatie al dan niet mag gedeeld worden.

Ook onze zorg

Gegevens aanpassen of verwijderen

Gegevens kunnen niet aangepast of verwijderd worden aangezien dit noodzakelijke informatie betreft voor het verloop van de therapie en de werking van de therapeuten.

U kan uiteraard wel steeds een kopie van Uw dossier opvragen.

Gegevensverwerking

De verzameling van uw gegevens kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt:

  • Zorgprocedure: We zetten in op het stellen van paramedische en sociale zorg. Alle bewaarde informatie staat in functie van het belang van de cliënt
  • Administratie: We volgens onze dossier nauwgezet op. Registratie is hiervoor noodzakelijk.
  • Kwaliteitsmanagement: We streven steeds naar de best mogelijke zorg voor onze patiënten en cliënten. Hiervoor bewaren we gegevens om ons kwaliteitsmanagement te ondersteunen.